بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، دی 1395، صفحه 1-7

10.22075/chem.2017.2306

سهیل عابر؛ لیلا قلمچی؛ رعنا تجدید خواجه


جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3

دوره 4، شماره 10، خرداد 1388، صفحه 3-8

10.22075/chem.2017.544

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ رحمت الله توکلی


سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

دوره 8، شماره 26، خرداد 1392، صفحه 9-20

10.22075/chem.2017.631

طاهره پورصابری؛ هادی قنبرنژاد؛ محمدرضا شجاع؛ محسن بهاری یامچلو


شکافت فوتوکاتالیتیکی آب برای تولید هیدروژن

دوره 8، شماره 28، آذر 1392، صفحه 9-18

10.22075/chem.2017.646

مونس حکمی زاده؛ شهرآرا افشار؛ آزاده تجردی؛ مجید هاشمیان زاده؛ محمد رضا فدایی؛ بابک بزرگی


S-آریل دار کردن کاتالیزشده با مس تیول ها با استفاده از پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر آلومینا

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 9-18

10.22075/chem.2017.665

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ مریم ساداتی؛ محمد علی‌کرمی


سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

دوره 10، شماره 35، تیر 1394، صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.707

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی


بررسی خواص ضد باکتری و سنتز پی‌درپی 3،2،1-تری‌آزول‌ها‌ از الکل‌ها و اپوکسیدها در آب

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.2678.

محمد جواهریان؛ فواد کاظمی؛ محمد رجب کلانترزاده؛ حسین معتمدی