سنتز نانوذراتCu0.5Mg0.5Fe2O4 به روش رسوب دهی مستقیم و بررسی تاثیر آن بر کاهش مقاومت انتقال الکترون در سیستم های مبادله الکترون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات فریت منیزیم- مس به روش هم رسوبی در محلول آبی تهیه شد. رسوب بدست آمده در دماهای 400-800 درجه سیلسیوس کلسینه گردید. میانگین اندازه نانو بلورکهای پودر کلسینه شده به روش پراش پرتو ایکس و به کمک رابطه دبای شرر محاسبه شد. مورفولوژی سطح این نانو ذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی و در نهایت برای ارزیابی تاثیر ذره حاصله بر روی سیگنال‌های الکتریکی از روش امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما نانو ذراتی با اندازه بزرگتر خواهیم داشت و با توجه به قابلیت بالای انتقال الکترون نانوذرات حاصله به علت نسبت سطح به حجم بالای آن می‌توان از آن به عنوان اصلاح کننده سطوح الکترودی برای افزایش رسانندگی الکتریکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Cu0.5Mg0.5Fe2O4 nanoparticle by chemical precipitation method and its effect on reduction of charge transfer resistant in electron transfer systems

نویسندگان [English]

  • Farshad Taleshi
  • Anahita Zolfaghari
  • Ali Pahlavan
چکیده [English]

In this work, the Cu0.5Mg0.5Fe2O4 nanoparticles were prepared by chemical precipitation method. The prepared powders were calcinated at 400-800 C. Properties of nanoparticles investigate using electrochemical impedance spectroscopy, X-ray diffraction spectra (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Results confirm that, calcination temperature’s can effect on the size of Cu0.5Mg0.5Fe2O4 nanoparticles and reduction of charge transfer resistant in electron transfer systems, significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cu0.5Mg0.5Fe2O4 nanoparticles
  • Chemical precipitation
  • Electron transfer