تهیه ترکیبات فتوکروم آزو اسپیرو پیران بر پایه پارا نیترو آنیلین و بررسی خواص فتوکرومیک آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران

2 2 گروه مواد رنگزای آلی، پژوهشکده علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

چکیده

مشتق نیترو آزو اسپیروپیران از واکنش بین باز فیشر و 5-(2-(4-نیترو فنیل) دی آزنیل) 2- هیدروکسی بنزآلدهید تهیه شد.  5-(2-(4-نیترو فنیل) دی آزنیل) 2- هیدروکسی بنزآلدهید از واکنش آزو کوپلینگ پارا نیترو آنیلین و 2- هیدروکسی بنزآلدهید به دست می­آید. با احیا گروه نیترو مشتق دیگری از آزو اسپیرو پیران تهیه شد. که این ترکیبات با  روش­های شناسایی  IR , 1H,13C-NMR  شناسایی شدند. بررسی خواص فتوکرومیک آنها بیانگر  افزایش سرعت واکنش رنگی شدن در حضور  استخلاف NH2 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Azospiropyran Photochromic Dyes Based Para Nitro Aniline

چکیده [English]

nitro-derived of azospiroptran has been synthesized by the reaction of  Fischer's base with 5-((4-nitrophenyl)diazenyl) 2-hydroxy  benzaldehyde. 5-((4-nitrophenyl)diazenyl) 2-hydroxy  benzaldehyde was obtained from the diazocoupling reaction of para nitro aniline with 2-hydroxy  benzaldehyde.With reduction NO2 group another-derived of azospiropyran was obtained. These compounds were characterized by IR and 1H,13C-NMR spectral studies. Investigating their photochromic properties   showed an increasing rate of coloration reaction in the present of substitution NH2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photochrom
  • Azospiropyran
  • Diazocoupling
  • Merocyanine