اندازه گیری ولتامتری کلرپرومازین بر پایه الکترود کربن شیشه‌ اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن‌اکساید/پلی پیرول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Voltammetric determination of chlorpromazine based on polypyrrole/graphene oxide modified glassy carbon electrode

نویسندگان [English]

  • Atena Tajik
  • Ramin M.A.Tehrani
گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران