کاربرد الکترود اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی NiCuFe2O4 با ساختار اسپینلی برای اندازه گیری ناپروکسن در حضور استامینوفن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، گروه شیمی، صندوق پستی 3796-19391 ،تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشگاه پیام نور

4 2 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3796-19391، تهران، ایران

چکیده

یک روش ساده و در عین حال حساس برای اندازه‌گیری ناپروکسن بر مبنای الکترود کربن خمیری اصلاح شده با NiCuFe2O4 و نانولوله های چند دیواره کربنی گزارش شده است. این الکترود اصلاح شده به صورت اختصار به صورت (MWCNTs/NiCuFe2O4/CPE) نشان داده‌ شده است. رفتار الکتروشیمیایی ناپروکسن بر الکترود اصلاح شده با تکنیک‌های مختلفی نظیر ولتامتری چرخه ای، ولتامتری پالس تفاضلی و امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شده است. لازم به ذکر است الکترود اصلاح شده خواص الکتروکاتالیستی بالایی نسبت به ناپروکسن نشان داده و یک پیک اکسایش مشخص در 02/1+ ولت نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl از خود نشان می‌دهد. این حسگر همچنین توانایی اندازه‌گیری ناپروکسن را در حضور استامینوفن بدون هیچ مزاحمتی از خود نشان می‌دهد. این انتخابگری بالا باعث می‌شود روش ارائه شده به طور موفقیت آمیزی برای اندازه‌گیری ناپروکسن در نمونه‌های بیولوژیکی بکار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Spinel-structured NiCuFe2O4 nanoparticles for determination of naproxen in the presence of acetaminophen

نویسندگان [English]

  • Hossein Salavati 1
  • Masoumeh Taei 2
  • Nahid Rasouli 3
  • Ali Zohoor 4
  • Golshan Ashian 1
1 Chemistry Department, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I.R. of IRAN
2 Department of Chemistry, Payame Noor University Tehran, IRAN
3 Payame Noor University
4 payamenoor
چکیده [English]

A facile and sensitive method was used to fabricate a novel sensor for the determination of naproxen on the surface of multi-walled carbon nanotubes modified NiCuFe2O4 paste electrode (MWCNTs/NiCuFe2O4/CPE). Adding NiCuFe2O4 to MWCNTs effectively increased the real surface area, and most importantly, amplified the electron transfer. The surface analyses techniques perfectly certified that MWCNTs and spinel were well dispersed in graphite matrix. According to the results, MWCNTs/NiCuFe2O4/CPE produced a sharp peak for naproxen oxidation at about +0.93 vs Ag/AgCl reference electrode at pH 5.0. The proposed electrode revealed a linear response over 0.1-480 µM with a detection limit of 0.05 µM. Finally, this electrode also has the ability to determine naproxen in the presence of acetaminophen without any interference. The brilliant properties of modified electrode such as its lack of toxicity, simplicity of fabrication, and relative inexpensiveness showed that it has feasible to determine naproxen in biological samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naproxen
  • Electrochemical impedance spectroscopy
  • Paste electrode
  • NiCuFe2O4