سنتز نانوذرات نقره بر پایه گرافن اکسید احیا شده به روش سبز به عنوان الکتروکاتالیست کاتد پیل‌های سوختی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، دانشکده علوم - دانشگاه مراغه - مراغه - ایران

2 گروه شیمی ، دانشکده علوم دانشگاه مراغه ، مراغه ایران

چکیده

در کار حاضر با استفاده از احیا کننده سازگار با محیط زیست کاتالیست‌های NRGO و Ag/NRGO سنتز شدند. گرافن اکساید به عنوان بستر توسط روش الکتروشیمیایی تهیه شده سپس با استفاده از اوره به عنوان منبع نیتروژن و تحت دمای 160 درجه سانتی گراد به گرافن نیتروژن داپ تبدیل شد و به عنوان بستر نقره مورد استفاده قرار گرفت. وجود نیتروژن در ساختار گرافن باعث پراکندگی بهتر فلز نقره بر روی گرافن شده و از تجمع ان‌ها جلوگیری می‌کند. برای بررسی رفتار کاتالیستی الکتروکاتالیست‌ها از تست ولتامتری روبشی خطی در محیط قلیایی برای واکنش احیای اکسیژن استفاده شد. Ag/NRGO رفتار کاتالیستی بهتری نسبت به NRGO که به عنوان بستر استفاده شده نشان داد. همچنین رفتار سینتیکی بهتری نیز نسبت به NRGO نشان داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of silver nanoparticles based on reduced graphene oxide as anelectrocatalyst for cathod side of fuel cells

نویسندگان [English]

  • Karim Kakaei 1
  • Golnaz Ghadimi 2
1 Department of Physical Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Physical Chemistry and Nano Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

In the present work, NRGO and Ag/NRGO catalysts were synthesized using eco-friendly reducing agents. Graphene oxide was prepared as a substrate by electrochemical method. Then, using urea as nitrogen source, it was converted into graphene nitrogen dop under a temperature of 160 ° C and used as a silver bed. The presence of nitrogen in the graphene structure results in a better dispersion of the silver metal on graphene and prevents the accumulation of them. To investigate the catalytic behavior of electrocatalysts, linear scaling voltammetry test was used in alkaline medium for oxygen regeneration reaction. Ag / NRGO showed better catalytic behavior than the NRGO as the bare substrate. It also showed better kinetic behavior than NRGO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene Oxide
  • Nitrogen Doped Graphene
  • silver nanoparticles
  • Oxygen Reduction Reaction