طراحی حسگر الکتروشیمیایی حساس به عنوان ابزار تجزیه ای برای متیل دوپا در نمونه های دارویی و بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، تهران

چکیده

در این کار، یک سنسور الکتروشیمیایی حساس بر اساس الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذره طلا و مایع یونی 1-متیل-3-اکتیل-ایمیدازولیم کلراید ساخته شده و به عنوان سنسور برای آنالیز داروی متیل دوپا بکار گرفته شد. نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه گزنه سنتز شده و با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد ارزیابی قرار گرفت. الکترود اصلاح شده اثرکاتالیزوری بسیار مناسبی را بروی سیگنال اکسایشی متیل دوپا نشان داده است. بررسی اثر pH نشان میدهد که الکترواکسیداسیون متیل دوپا با دو الکترون و دو پروتون انجام می شود. سنسور طراحی شده در محدوده خطی بین 550-08/0 با حدتشخیص 04/0 مولار برای اندازه‌گیری متیل دوپا بکارگرفته شد. در نهایت سنسور طراحی شده با موفقیت برای اندازه‌گیری متیل دوپا در نمونه قرص و ادرار بکارگرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of sensitive electrochemical sensor as the analytical tool for methyldopa in drug and biological samples

نویسنده [English]

  • Maryam Abbasghorbani
Gas Research Institute, Iran Oil Industry Research Institute, Tehran
چکیده [English]

In this work, an electrochemical sensor based on carbon paste electrode modified with Au nanoparticle and 1-methyl-3-octylimidazolium chloride was fabricated as a sensor for determination of methyldopa. Au nanoparticle synthesized by Nettle extract and characterized by UV-Vis and TEM methods. The modified electrode showed good electrical conductivity for methyldopa signal. The effect of pH showed that electro-oxidation of methyldopa occurred with two electrons and two protons. The fabricated sensor showed the dynamic range 0.08-550 μM with detection limit 0.04 μM for determination of methyldopa. In the final step, the fabricated sensor was used successfully for determination of methyldopa in tablet and urine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methyldopa
  • Au nanoparticles
  • 1-methyl-3-octylimidazolium chloride
  • Biosynthesis
  • Voltammetry