بررسی تاثیرنانوسیال اکسیدفلزی بر حذف فلزات سنگین به روش الکتروشیمیایی ازپساب پالایشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

فرآیند انعقاد الکتریکی، یا EC ، یک فرآیند الکتروشیمیایی است که از جریان مستقیم برق جهت حذف آلاینده‌ها از محلول استفاده می‌کند. در این مقاله اثر نانوسیال اکسید فلزات آهن, مس و روی بر بازده واکنش الکتروشیمیایی حذف فلز سنگین کبالت از پساب پالایشگاه مورد بررسی قرار گرفت، ابتدا آزمایشات متفاوتی برای دست‌یابی به بهترین حالت با بیشترین میزان بازدهی انجام شد. در این میان بهترین بازدهی در اختلاف‌پتانسیل 30 ولت و زمان 60 دقیقه حاصل گردید و توانست تا 52% بازدهی داشته باشد. در گام‌های بعدی آزمایشها با کمک اکسید نانو ذرات مس، آهن و روی انجام گرفت که هرکدام توانستند به ترتیب: 73%، 87% و 61% از میزان کبالت را کاهش دادند. نتایج نشان داد از بین اکسید های فلزی بکار رفته، نانو ذرات اکسید آهن توانسته است بیشترین میزان کبالت را از پساب جدا نماید و پس‌ از آن به ترتیب مس و روی بیشترین جداسازی را بهمراه داشته‌اند. از روش آماری سطح پاسخ برای تعیین شرایط بهینه عملیاتی حذف کبالت استفاده شد و یک مدل آماری مرتبه دوم برحسب پارامترهای آزمایشگاهی ارایه گردید. پیش بینی های مدل آماری حاصل از طراحی آزمایش همخوانی مناسبی با داده های آزمایشگاهی برای حذف کبالت در کار حاضر را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metal oxide nanofluids on heavy metals removal by the electrochemical method from refinery wastewater

نویسندگان [English]

  • Mansour Jahangiri 1
  • hossein bargahinasab 2
1 Semnan University
2 chemical enginerig college
چکیده [English]

The electrochemical coagulation process, or EC, is an electrochemical process that direct electrical current was used to remove pollutants from solution. In this paper, the effect of nanofluids of iron, copper, and zinc metal oxides on electrochemical reaction of heavy cobalt metal removal from the refinery wastewater was investigated. Different tests were performed to achieve the best performance with maximum efficiency. In the meantime, the best performance was achieved at 30 volts and 60 minutes having efficiency up to 52%. In the next step, the tests were performed using iron, copper, and zinc nanoparticles oxides that they could been reduced cobalt values to 73%, 87% and 61% of the initial amounts, respectively. Between used metal oxides, the results show iron oxide nanoparticles could reached to maximum cobalt removal from the wastewater, and after that copper and zinc oxides nanoparticles have high removal efficiency, respectively. Surface response method used to determining the optimum cobalt removal conditions. A quadratic statistical model was presented in terms of experimental parameters. The statistical model predictions from experimental design are in good agreement with experimental data for cobalt removal in this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobalt
  • Electro Coagulation
  • Nanofluids
  • Metal oxides
  • Wastewater treatment