سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی در سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 شیمی، علوم پایه، دانشگاه صنعتی بابل، بابل، ایران

10.22075/chem.2019.15779.1515

چکیده

سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی بین آلدهیدهای آروماتیک، 2-آمینوپیریدین‌ها و ایزوسیانیدها در دمای اتاق و سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول توصیف شده است. در روش ارائه شده بازده بالا فرآورده در سیستم دو حلالی نسبت به 2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول خالص حاصل شده است. پیوند هیدروژنی قوی در سیستم دو حلالی سبب عدم استفاده از کاتالیست اسید لوئیس در این واکنش شده است و همچنین استفاده از سیستم دوحلالی سبب کاهش 75 درصدی استفاده از 2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول شده است که تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت و اثرات سمی دارد. بازده بالا، کاهش زمان واکنش، جداسازی محصول واکنش با صاف کردن و شرایط ملایم و دوستدار محیط زیست از مزایای روش ارائه شده جهت سنتز این ترکیبات با خواص بیولوژیکی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines via three-component reaction in the 2,2,2-trifluoroethanol-water two-phase systems

نویسندگان [English]

  • Mobina Alizade-Majd 1
  • Afshin Sarvary 2
  • Masoud Nahali 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

An efficient synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines via three-component reaction from aromatic aldehydes, 2-aminopyridines and isonitriles at room temperature in water/2,2,2-trifluoroethanol two-phase systems is described. In this methodology equivalent or better yield was obtained in the two-phase systems when compared to pure 2,2,2-trifluoroethanol for reaction. The use of the two-phase system also reduces the consumption of CF3CH2OH by 75% leading to a significant reduction in cost as well as toxicity of the reaction media. The strong hydrogen bond donation properties can also eliminate the need for Lewis acid catalyst, further simplifying the procedure. High yield, short reaction time, simple work up without need to column chromatography and use of mild and environmental friendliness conditions are some of benefits of the present method in synthesis of this biologically compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imidazo[1
  • 2-a]pyridine
  • 2
  • 2-Trifluoroethanol
  • Two-phase systems
  • Isocyanide