معرفی دسته‌ای جدید از داروهای حاجب رادیوگرافی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 جمعیت هلال احمر سمنان

چکیده

 این مقاله به بررسی تئوریک برخی مشتقات آنترانیلیک اسید به عنوان داروهای جدید حاجب رادیوگرافی می پردازد. خاصیت هیدروفیلی- لیپوفیلی این دسته از داروها باید به گونه ای باشد که با کنترل نیمه عمر آنها هم جذب اشعه را انجام دهند وهم به سادگی از بدن دفع شوند. از نظر تئوریک این عبارت باید درشاخص ممان دوقطبی مستتر باشد. در ابتدا ممان دوقطبی گونه های متفاوتی از این مشتقات محاسبه و با مقادیر داروهای موجود در بازار مقایسه شده اند. در ادامه راه سنتزی مناسبی برای تهیه آنها پیشنهاد شده است. نقطه قوت این روش، سنتز پایه مشترک و امکان جایگزین کردن گروه های متفاوت روی این پایه آنترانیلیک اسیدی است که صرفه جویی بسیاری را برای بررسی مطالعات آزمایشگاهی دارو به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a new class of opac agents for radiography

نویسندگان [English]

  • ali amozadeh 1
  • parivash peyvani 2
1 School of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
2 Red Crescent Society of Semnan
چکیده [English]

This article examines the theoretical aspects of some anthranic acid derivatives as novel opac agents. Hydrophilic-lipophilic properties of these drugs should be such that they can absorb radiation by controlling their half-life and simply dispose of the body. Theoretically, this expression should be included in the duplex momentum specification. Initially, the dipole moments of different types of these derivatives are calculated and compared with the quantities of drugs available in the market. An appropriate synthetic pathway is proposed for their preparation. The strength of this method is the synthesis of a common base and the possibility of replacing different groups on this acidic anthranic base, which provides a lot of savings for testing laboratory studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • opac agents
  • Anthranic acid
  • Bipolar moments
  • Semi-experimental AM1