استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40

نویسندگان

چکیده

 دی اکسید تیتانیم در طبیعت به سه صورت روتیل، آناتاز و بروکیت یافت می‌شود.روتیل و آناتاز بطور صنعتی تولید شده و از آنها به عنوان رنگدانه، کاتالیزور و یا در تولید سرامیک و مواد الکترونیکی استفاده می‌شود. دی اکسید تیتانیم بعلّت ویژگیهای پخش شوندگی‌اش (که از سایر رنگدانه‌های سفید برتر است) اهمیت ویژه‌ای بعنوان یک رنگدانه سفید دارد. پایداری شیمیایی و غیرسمی بودن از آن جمله است. تولید دی اکسید تیتانیم بعنوان مهمترین رنگدانه‌ی معدنی در سال 1995 به 106 × 2/3 تن می‌رسد. دی اکسید تیتانیم به دو روش سولفات و کلرید تولید می‌گردد. در این مقاله دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 یه دست آمده است که درصد خلوص نهایی آن به %32/93 رسِده و راندمان تولید آن %82/13 یه دست آمده است.

عنوان مقاله [English]

Extraction of titanium dioxide by sulfate method, from ilmenite concentrate with a purity of 29.40%

نویسندگان [English]

  • Nooraldin Haghighi
  • Solmaz Bayati