الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور

نویسنده

چکیده

  در دوره کارشناسی دانشجویان مباحث شکافتگی اوربیتالهای d را بر اساس دافعه لیگاند با اوربیتالها در میدانهای متنوع مورد بررسی قرار می دهند و تعداد محدودی از دانشجویان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد اصول شکافتگی اوربیتالها را بر اساس نظریه گروه و تقارن مطالعه می کنند. در این مقاله برای تعیین الگوهای شکافتگی میدان بلور در مدل یونی بدون استفاده از فرمولهای نظریه گروه روشی بنیادیی را معرفی می کنیم. فرمولهای ارائه شده برای آرایش الکترونی d1 در میدانهایی شامل هر تعداد لیگاند و در هر نوع آرایش هندسی مفید است. نتایج حاصل حتی برای شیمی دانان که آشنایی کمی با کوانتوم مکانیک دارند، قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d Orbitals Spliting Diagram in Crystal Field

نویسنده [English]

  • alireza Badiei
چکیده [English]

The subject of the d orbitals splitting diagram is based on repulsion of ligand- orbitals in the different fields has been investigated for some of graduate and post graduate students had a course on principle of splitting orbitals which is based on the group theory undergraduate. In this article we present a method for determining crystal field splitting patterns within the ionic model without the use of group theory. The formulas developed will be applicable to the d1 configuration in fields containing any number of ligand in any type of geometrical arrangement. The results should be useful to chemist with very little formal training in quantum mechanics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • d Orbitals
  • Splitting
  • Crystal field theory