بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

نویسندگان

چکیده

آب و منابع آبی در دنیای امروز جزو ارزشمندترین دارایی‌های ممالک به شمار می‌رود. عمده دغدغه‌های جوامع تامین غذا، آب و انرژی است. از این میان غذا به دلیل امکان متعدد در تامین آن و انرژی به دلیل دستیابی به منابع نو به نحوی قابل مرتفع‌سازی است و تنها آب است که در صورت نبود منابع، جوامع را دچار مشکل می‌سازد. از این رو برنامه‌ریزی جهت صرفه‌جویی در مصرف و حفظ منابع موجود در اولویت قرار دارد. از طرف دیگر وقوع خشکسالی‌‌های متعدد و افزایش روز افزون جمعیت، نیاز به آب آشامیدنی سالم و تصفیه آب و بهره‌گیری مناسب‌تر در مصارف صنعتی و کشاورزی را ضروری نموده و پیشرفت تکنولوژی در جهت استفاده از روش‌های صنعتی و تجزیه‌ای جهت تصفیه آب و کاهش هزینه‌ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده است. از آن جمله می‌توان به ستون‌های کروماتوگرافی، رزین‌ها و مبادله کننده‌های یونی جهت نرم‌سازی و گرفتن سختی آب، همچنین فرایندهای کلریناسیون و فلورایداسیون، صاف‌کردن و ته‌نشینی با روش‌های پیشرفته و استفاده از گندزداهای موثر و نیز روش‌های صنعتی پیشرفته و استفاده از میکروپروسسورها جهت کنترل تصفیه اشاره کرد. در مطالعه حاضر، فرایند های تصفیه در کشورهای توسعه یافته با مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها از منظرهای مختلف بیان گردیده است. مطالعاتی از این دست می‌تواند راهگشای بهره‌گیری از تجارب اخیر جهانی در استفاده از تکنولوژی تصفیه آب در ایران جهت به دست آوردن آب شرب سالم و مناسب با کاهش اتلاف زمان و هزینه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review to Water Treatment Methods in Developed Countries (Case study: USA)

نویسندگان [English]

  • Majid Esmhosseini
  • Sima Solatifar
  • Amir Mirzanejad
  • Nader Solatifar
چکیده [English]

In today world water and water resources are considered as one of the most important properties. The main challenges for societies are to prepare food, water and energy. Among these it is somehow easier to provide food, because there are many ways to prepare it, also energy because of finding new resources, and it is only water that can make troubles for societies if there is no resource left. So planning for economizing the use of it and protection of available resources are of primary priorities. On the other hand occurrence of several droughts and increasing population growth, make the need for healthful drinking water. The water purification, better use of it in industry, water need in agricultural, the technological advances to use industrial, such as analytical methods in water purification and reducing the costs is inevitable. Some examples are chromatographic columns, resins, ion exchangers for softening, and reducing the hardness of water, and other processes such as chlorination, fluoridation, filtering and precipitation via advanced methods by using effective disinfection, advanced industrial methods and use of microprocessors to control the purification. In this connection purification processes in advanced countries are investigated such as United States. The advantages and disadvantages of mentioned methods are reported from different aspects. The result of such studies can provide us to use the new experiences in the world to use water Treatment technologies in Iran in order to prepare healthful drinking water and at the same time to reduce waste of time and expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Treatment
  • Developed Countries
  • USA
  • UV
  • Chlorination