افزایش مایکل آمین های آلیفاتیک و آروماتیک به اولفین های غیر اشباعی در حضور TMSCI در شرایط بدون حلال

نویسنده

چکیده

در این مقاله یک روش عملی موثر و سریع برای افزایش مایکل ترکیبات کربونیل دار α وβ غیر اشباعی به مشتقات آمین های آلفاتیک و آروماتیک با بهره های بسیار عالی توسعه داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Michael addition of aromatic and aliphatic amines to unsaturated olefines in the presence of TMSCl under solvent free conditions

نویسنده [English]

  • Najmadin Azizi
چکیده [English]

An operationally simple and highly fast protocol for TMSCl (10 mol%) catalyzed conjugate addition of aromatic and aliphatic amines derivatives to unsaturated carbonyl compounds in good to excellent yields has been developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amines
  • Micheal
  • unsaturated carbonyl compounds
  • TMSCL