مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+

نویسندگان

چکیده

این مقاله دسته جدیدی از لیگاندهای دودندانه را به عنوان داروهای پادزهر معرفی می کند. در این مقاله به کمک کمحاسبات تئوری در سطح AM1 اثبات می شود که برخی اسیدهای آمینه طبیعی کمپلکسهای بسیار پایداری با Zn2+ می دهند. محاسبات نشان می دهند که اسیدهای آمینه تریونین و سرین کاندیداهای بهتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Studies of Using Amino Acids as a New Class of Antidote Drugs and their Possible Complexes with Zn2+as Antidote Drugs.

نویسندگان [English]

  • Parivash Peyvandi
  • Ali Amoozadeh
  • Hassan Zawwar Mousavi
  • Firouzeh Nemati
چکیده [English]

This paper introduces a new class of bidentate ligands as antidote drugs. By semi-empirical AM1 method calculations, we showed that natural amino acids could be used as theoretically good antidote drugs. To reach this goal, we have calculated the stability energies of glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, serine and threonine and their complexes with Zn2+ as indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antidote
  • Bidentate chelators
  • Natural amino acids