اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دپارتمان پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار شیمی کاربردی، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

ابزارهای پزشکی که انرژی آنها توسط منابع الکتروشیمیایی تأمین می‌شود نقش مهمی در درمان و بهبود بیماران دارند. از زمان ساخت نخستین ضربان‌ساز قلب (1950) پیشرفت‌هایی در فناوری باتری، الکترونیک و دانش پزشکی صورت گرفت که موجب تولید و توسعه گونه‌های فوق‌العاده‌ای از ابزارهای پزشکی درون کاشت و خارجی گردید. پیشرفت فناوری باتری‌های قابل شارژ لیتیم- یون و ورود آن به عرصه باتری‌های پزشکی موجب تأمین چگالی انرژی بیشتر و پایایی مطلوب آن در مصارف پزشکی شده است و انتظارمی‌رود که نسل‌های جدیدتر این ابزارها بیماری‌‌هایی مثل نارسایی‌ اختناق قلبی و ناراحتی‌های عصبی را نیز درمان خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thcnological Development Batteries in Medical Instrment

نویسندگان [English]

  • Heidari 1
  • Saadatjoo 2
  • Dostmohamadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Electrochemical soures provide energy for medical instruments. These instrumentsare important in medical treatments. In 1950 which first heat beat device was introduced, development in battery technology, electronic and medical science have been started. This development needed production of varius medical instruments. Advances in chargeable lithium-ion battries and aoolication of these in medical treatments was resulted in production of medical batteries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Batteries
  • Lithium battries
  • Intertreatment Devices