تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، مرکز پیام نور ارومیه

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، مرکز پیام نور ارومیه

چکیده

سورفاکتانت ها یا همان مواد فعال سطحی به واسطه ی خواص منحصر به فردی که دارند، سال هاست مورد نظر و توجه دانشمندان رشته های مختلف قرار دارند و در زمینه های مختلف کاربرد و کارکرد دارند. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این مولکول ها تشکیل ترکیباتی به نام میسل است. تعیین نقطه ی بحرانی میسلی شدن هر سورفاکتانت( cmc ) برای تعیین نوع کاربرد های مختلف این ترکیبات در حوزه های مختلف امری لازم و ضروری است.روش های متفاوت زیادی برای این امر وجود دارد.ما در این کار پژوهشی از روش هدایت سنجی برای تعیین نقطه ی cmc سه سورفاکتانت : سدیم دو دسیل سولفات( SDS )،ترایتون x-100 و CTAB استفاده کردیم.نتایج به دست آمده با مقادیر ارائه شده در مقالات مختلف علمی هم خوانی خوبی دارد و برای این مواد ترتیب نقطه ی cmc به صورت SDS می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine and compare the cmc point of SDS, Triton x-100 and CTAB surfactants using conductometery method

نویسندگان [English]

  • Solmas Maleki 1
  • Afsaneh Mennati 1
  • Ali reza Salehi Sadaghiani 2
1
2
چکیده [English]

For years, surfactants or surface active substances have been considered scientists from different fields through their unique properties. They are working in different fields of application. One of the unique characteristics of these molecules is compounds called micelle. Determination the critical micelle concentration of surfactants (cmc) is necessary for the application of these compounds in various fields. There are many different methods for determination cmc point. In this research we used conductometery method for determining the cmc point of three Surfactants: Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Triton x-100 and cetyl tri methyl ammonium bromide (CTAB). Results have a good match with values presented in various scientific papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Surfactant
  • Cmc point
  • Conductometery