تهیه بیودیزل از روغن در حضور امواج التراسوند

نویسندگان

دانشکده زیست و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

با توجه به آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های حاصل از سوخت دیزل، امروزه استفاده از سوخت های پاک مانند سوخت های بیو دیزل، سوخت های خورشیدی و ... از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. بنابراین امروزه در بیشتر تحقیقات، تلاش برای تهیه این نوع سوخت ها از منابع تجدید پذیر می باشد. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که می تواند سرمایه گذاری بیشتری در تولید سوخت های بیودیزل از روغن های گیاهی داشته باشد. بنابراین در این تحقیق و بررسی، واکنش استری شدن با استفاده از روغن آفتابگردان و حلال و واکنشگر متانول در حضور کاتالیزور قابل بازیافت مزوپروس سیلیکا عامل دار شده مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج واکنش مشخص گردید که در حضور این کاتالیزور امواج فراصوت در مدت زمان 15 دقیقه محصول بیودیزل با راندمان 90 درصد حاصل می گردد. از مزایای این روش، استفاده از کاتالیزور قابل بازیافت بر پایه سیلیکا، زمان کم واکنش، و استفاده از امواج فراصوت به جای انرژی حرارتی برای انجام واکنش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Biodiesel from oil in the presence of ultrasound waves

نویسندگان [English]

  • Najmldin Azyzi
  • Maryam Lashkaryzadeh
چکیده [English]

According to the environmental pollution caused by emissions from diesel fuel, the use of cleaner fuels such as biodiesel fuels, solar energy and ... are more important. Therefore, more research today, trying to make this type of fuel is from renewable sources. Our country is also among the countries that can invest more in producing biodiesel fuel from vegetable oils. Therefore in this study, the transesterification reaction of sunflower oil with methanol as solvents and reagents in the presence of recyclable mesoporous silica catalyst has been studied. The advantages of this method, is the use of recyclable catalysts based on silica, low response time, and use ultrasound waves rather than thermal energy for the reaction is carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunflower oil
  • Biodiesel
  • Silica
  • Esterification