کمپلکس بیس- برم-4،1-دی آزا بی سیکلو ]2،2،2[اکتان (DABCO-Br2): واکنشگری کارا برای تهیه دی هیدرو پیریمیدون ها به عنوان روشی نو برای واکنش بیگینلی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در این مقاله یک روش ساده و کارا برای واکنش تراکمی تک ظرفی بیگینلی آلدهیدها، ترکیبات β-دی کربونیل و اوره یا تیو اوره با استفاده از کمپلکس DABCO-Br2 به عنوان یک کاتالیز گر جدید توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bis-bromine-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane Complex (DABCO-Br2): An Efficient and Versatile Reagent for Preparation of Dihydropyrimidinones as a New Protocol for the Biginelli Reaction

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Mahdavinia 1
  • Mohammad Ali Bigdeli 2
  • Samaneh Karimi 2
  • Fatemeh Koti 2
1
2
چکیده [English]

A simple and efficient method for the one-pot Biginelli condensation reaction of aldehydes, β-dicarbonyl compounds and urea or thiourea employing tetrameric DABCO-bromine as a novel catalyst is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biginelli condensation reaction
  • Bis-bromine-1
  • 4-diazabicyclo[2.2.2]octane Complex
  • Dihydropyrimidinones