سنتز نانومگنت باپوششدی تیوکاربامات و استفاده از آن در جداسازی فلزات سنگین

نویسندگان

دانشکده زیست و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران- ایران

چکیده

فلزات سنگین خصوصاً جیوه، سرب، مس و ... در آب‌های استفاده شده در صنایع شیمیایی به ویژه در صنایع هسته ای، رنگ، متالورژی و... یافت میشود. این آلاینده ها بر سلامتی انسان و موجودات زنده دیگر تاثیر می گذارند، در نتیجه حذف این آلاینده ها از این آب های مصرف شده خیلی ضروری بوده و کارهای تحقیقاتی زیادی برای حذف این آلاینده ها از آب در سال های اخیر گزارش شده است. در این مقاله نانو ذرات اکسید آهن با پوشش دی تیو کاربامات سنتز شده و برای جداسازی فلزات سنگین از آب های آلوده مورد استفاده قرار گرفته است. مکانیسم و فاکتورهای موثر بر فرایند جذب مورد بررسی شده و بهترین شرایط مربوط به حذف فلزات سنگین بدست امد که نتایج نشان داد که دی تیو کاربامات پوشش دار شده بر روی نانو ذرات می تواند فلزات سنگین مانند مس و جیوه را تا ppm200 حذف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of dithiocarbamate coated nanomagnets and their application in removal of heavy metal ions

نویسندگان [English]

  • Najmoldin Azizi
  • Sanaz Dehghan
چکیده [English]

Heavy metal ions, especially mercury, lead, and copper are found in the waste water used in the chemical
industry, particularly in the nuclear industry, dye and metallurgy. These pollutants affect the health of humans
and other organisms, so the removal of the pollutants from the wastewater is very important. In this paper
dithiocarbamate coated iron oxide nanoparticles (DTC-MNP) were synthesis and were used for the separation
of heavy metal ions from contaminated water. The adsorption performances of DTC-MNP towards heavy metals
such as Cu(II) and Hg(II) were systematically investigated based upon which the adsorption mechanisms were
deeply exploited. The adsorption of Cu(II) and Hg(II) onto DTC-MNP was strongly dependent on pH of the
system. The results showed that the dithiocarbamate coated nanomagnets can remove heavy metals such as
copper and mercury particles up to 200 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Nanomagnets
  • Water pollution
  • Metal ions adsorption