جداسازی پیش-تغلیظ نانوذرات نقره به کپسولی شدن القا شده با ضد حلال

نویسندگان

دانشگاه علوم پایه دانشگاه ایلام

چکیده

در این کار تحقیقاتی روشی سریع و ساده بر پایه کپسولی شدن القا شده با ضدحلال برای استخراج و پیش- تغلیظ نانوذرات نقره ارائه شده است. حلال آلی (0.1 میلی لیتر) به محلول نانوذرات نقره پایدار شده با نشاسته افزوده شد. به مخلوط حاصل مقدار معینی از سولفات آمونیوم (0.3 گرم) اضافه ومحلول تاحل شدن کامل نمک همزده شد. سپس یک میلی لیتر ضدحلال آلی به محلول اضافه شد. به کمک سانتریفیوژ(3000 دور بر دقیقه، 5 دقیقه) محلول حاصل به دو فاز شفاف تبدیل شد.اثرپارامترهای مختلف مانند (نوع نمک ومقدار آن)، حلال آلی وحجم آن بررسی وبهینه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antisolvent-induced encapsulation for extraction/preconcentration of silver nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Ali Daneshfar
  • Reza Sahrai
چکیده [English]

In this research work a simple and very fast antisolvent-induced encapsulation procedure was developed and applied for extraction and preconcentration of silver nanoparticles from diluted aqueous solutions. Organic solvent (1.0 ml) was added to a solution of silver nanoparticles capped with starch (2.0 ml) for formation of a homogeneous solution. To the mixture solution, suitable amount of ammonium sulfate (0.30 g) was added and the solution was vigorous shaken until the salt was completely dissolved. Then 1.0 ml of organic antisolvent was added, after which it was separated into two clear phases by centrifugation at 3000 rpm for 5 min. The influences of effective parameters such as salt (type and amount), organic solvent, and its volume were studied and optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antisolvent-induced encapsulation
  • preconcentration
  • silver nanoparticles
  • Diluted aqueous solutions
  • Organic antisolvent
  • Starch