سنتز تک مرحله ای و سبز مشتقات کومارین کاتالیز شده بوسیله سریم (4) تریفلات در دمای اتاق

نویسنده

دانشکده شیمی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

سریم (4) تریفلات [Ce(OTf)4] به عنوان یک کاتالیزگر برای تهیه آسان مشتقات کومارین از طرق تراکم پچمن تک مرحله ای مشتقات فنول و β- کتو استر بکار گرفته شد. مشتقات مختلف فنول و β- کتو استرها در واکنش استفاده شد. در همه آزمایشات، محصولات مورد انتظار با موفقیت سنتز شدند. روش سنتزی جدید توصیف شده از مزایای متعددی از جمله سالم بودن، شرایط ملایم، زمان های کوتاه واکنش، بهره بالا، ساده بودن و آسانی جداسازی در مقایسه با روش های قبلی سنتزی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Green and Efficient One-Pot Synthesis of Coumarin Derivatives Catalyzed by Cerium(IV) triflate at Room Temperature

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Vahdat
چکیده [English]

Cerium(IV) triflate [Ce(OTf)4] was employed as a catalyst for facile preparation of coumarin derivatives via the one-pot Pechmann condensation of phenol derivatives with a β-ketoester. Various phenol derivatives with β-ketoesters were utilized in the reaction. At all experiments, the desired products were synthesized successfully. The described novel synthesis method proposes several advantages of safety, mild condition, short reaction times, high yields, simplicity and easy workup compared to the traditional method of synthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ce(OTf)4
  • Coumarin
  • Pechmann condensation
  • β-ketoester