اندازه گیری محتوای فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی دانه لاله مردابی شمال ایران

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر خواص آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی تام عصاره های دانه لاله مردابی اندازه گیری شد. این عصاره ها در حلال های آب، متانول، آب:متانول(1:1)، اتیل استات، استن و کلروفرم تهیه شدند. برای تعیین خواص آنتی اکسیدانی عصاره ها از دو روش شامل فعالیت به دام اندازی رادیکال DPPH و توان آنتی اکسیدانی تام استفاده گردید. همه عصاره ها در هر تست اندازه تاثیر متفاوت و وابسته به غلظت را نشان دادند. عصاره استنی با بالاترین مقدار محتوای فنلی (g GAE 02/0± 12/20 در 100 گرم عصاره خشک) در هردو آزمایش خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی از خود نشان داد. LSA با پایین ترین مقدار EC50( 28/4 میکروگرم در میلی لیتر) فعالیت به دام اندازی رادیکال آزاد بالا و در آزمایش اندازه‌گیری فعالیت آنتی اکسیدانی کل حداکثر فعالیت ( 25% فعالیت اسید اسکوربیک) را نشان داد. براساس این نتایج عصاره استنی دانه لاله مردابی می‌تواند به عنوان یک منبع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of total phenolic content and antioxidant activity of Nelumbo nucifera seed from north of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohadjerani 1
  • Khatereh Pakzad 2
1
2
چکیده [English]

In this study antioxidant properties and total phenolic content of the extracts of Nelumbo nucifera seeds were examined. The extracts were prepared using the solvents water, methanol, water : methanol (1:1), ethyl acetate, acetone and chloroform. Two experimental methods including DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl) radical scavenging activity and total antioxidant capacity were used for characterization of antioxidant activity of the extracts. The six extracts showed varying degrees of efficacy in each assay in a dose-dependent manner. The acetone extract with the highest amount of total phenolic content (20.12 ± 0.02 g GAE/100 g dried extract), was the most potent antioxidant in both assays used. The LSA exhibited strong free radical scavenging activity as evidenced by the low EC50 values in DPPH assay (4.28 μg/ml) and in total antioxidant assay by maximum activity (25% of ascorbic acid). On the basis of the results, the acetone extract of Nelumbo nucifera seeds were found to serve as a potential source of natural antioxidants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total phenolic content
  • DPPH˙ scavenging activity
  • Antioxidant Activity