تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

10.22075/chem.2022.2722.0

چکیده

ماده اولیه تهیه نانوکاتالیست ها تأثیر زیادی در خواص نهایی این مواد دارد. در این تحقیق نانوکامپوزیت CuO/ZnO/Al2O3 با استفاده از بوهمیت و نیترات آلومینیوم به عنوان دو ماده اولیه متفاوت تولید آلومینا، توسط روش سنتز احتراقی اوره-نیترات تهیه شد تا در ریفورمینگ متانول با بخار آب مورد استفاده قرار گیرد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکامپوزیتها توسط تکنیک های آنالیز XRD، BET، FESEM، EDX و FTIR مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همچنین عملکرد نانوکامپوزیت در فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز XRD اندازه کریستال های ریزتر را برای نمونه سنتز شده با نیترات نشان داد و تصاویر FESEM نیز توزیع اندازه ذرات روی سطح این نمونه را یکنواخت تر نشان داد. نتایج BET نانوکامپوزیت ها نیز نشانگر بالاتر بودن سطح نانوکامپوزیت بوهمیتی بود. ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیتها در فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب نشان داد که نمونه سنتز شده توسط نیترات آلومینیوم از لحاظ میزان تبدیل متانول اندکی بهتر است در حالی که نمونه بوهمیتی از جهت انتخاب پذیری کمتر CO عملکرد بسیار مطلوب تری دارد. نانوکامپوزیت بوهمیتی در ارزیابی پایداری فرآیندی نیز توانست عملکرد خود را به مدت480 دقیقه کامل حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Boehmite and Aluminum Nitrate on Synthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocomposite Used in Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Production

نویسندگان [English]

  • Reza Shokrani
  • Mohammad Haghighi
  • Hossein Ajamein
  • Mozaffar Abdollahifar
Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz. Reactor and Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz.
چکیده [English]

Steam reforming of methanol over nanocatalysts and nanocomposites is one of the promising methods for hydrogen production which is attracted by scientists. It is important to note that the precursor can play a major role in the preparation of these materials. In this research, CuO/ZnO/Al2O3 nanocomposite with different alumina precursors of boehmite and aluminum nitrate was prepared via urea-nitrate combustion method. The physiochemical properties of nanocomposites were assessed by XRD, BET, FESEM, EDX and FTIR techniques. The catalytic performance of the synthesized samples in steam reforming of methanol was investigated. The XRD results showed that lower crystals size for nanocomposite synthesized with aluminum nitrate and FESEM images confirmed better dispersion on the surface of this sample. BET analysis showed higher surface area for catalyst synthesized with boehmite. The catalytic performance tests in steam reforming of methanol illustrated slightly higher methanol conversion for the sample with aluminum nitrate source while the boehmite derived sample performed much better in less CO formation. The boehmite sample was also stable for 480 min in the SRM reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boehmite
  • Aluminum Nitrate
  • CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15)
  • Methanol Reforming
  • Hydrogen