روش کلی برای تهیه بیس‌فنول‌های حاوی گروه کاردو و پلی استرهای آنها با بازدهی بالا

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه مازندران

چکیده

  در این مقاله از دو روش برای تهیه بیس­فنول­های­ حاوی گروه کاردو و پلی­استرهای آنها استفاده شده است. با مقایسه این روش­ها، روشی را که دارای بازده­ای بالاتر و خلوص بهتری نسبت به سایر روش­ها است به عنوان یک روش مناسب در جهت تهیه بیس­فنول­ها و پلی­استرهای آنها ارائه داده شده است. به منظور رسیدن به این هدف 1،1-بیس(4-هیدروکسی فنیل)سیکلوهگزان و پلی­استر آن تهیه شد که در روش اول، تهیه بیس­فنول بر طبق تراکم فنول با سیکلوهگزانون در حضور 2- مرکاپتوپروپیونیک­اسید (برای اولین بار) و هیدروکلریک­اسید­:­استیک­اسید استفاده شد. این روش نسبت به روش دوم که در آن بیس­فنول از تراکم فنول و سیکلوهگزانون تحت رفلاکس در سیستم هیدروکلریک­اسید­:­استیک­اسید تشکیل شد، دارای بازده­ای بالاتری بود. به دنبال شناسایی بیس­فنول به عنوان منومر با ترفتالویل دی­کلراید وارد واکنش­های جدید پلیمریزاسیون انتقال فاز و محلولی شد. ترکیبات حاصل به کمک دستگاه­های IR ، NMR ، CHNS شناسایی و پلیمر حاصل مورد تست TGA قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common method for synthesis bisphenols containing Cardo group and their polyesters with high yield

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fathollahi 1
  • Hossein Mighani 1
  • Mousa Ghaemy 2
1
2
چکیده [English]

  In this paper two methods were used for the preparation of bis phenols with cardo-group and their polyesters. In comparison with other methods, a suitable method has been proposed for the preparation of these bis phenol s with higher yield and purity and also synthesis of their polymers. To achieve this goal, the 1, 1-bis (4-hydroxyphenyl) cyclohexan was used. In the first method, phenol with cyclohexanone in condensation reaction in the presence of 2 - mercapto propionic acid (the first time ) and hydrochloric/acetic acid used. First method gave higher efficiency in comparison to the second method, phenol with cyclohexanone in reflux situation in the presence of hydrochloric/acetic acid was used. Following the identification of bisphenol as a base monomer reacted with terephthaloyl dichloride as new method, solution and the phase transition polymerization. Compounds were identified by IR, NMR, CHNS and polymers were obtained by TGA test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bisphenol
  • 2-mercaptopropionic acid
  • terephthaloyl dichloride
  • phase transition polymerization