استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

چکیده

رنگدانه‌های طبیعی موجود در میوه‌جات با نام آنتوسیانین شناخته شده هستند. این رنگدانه‌های طبیعی از بهترین ترکیبات رنگی برای استفاده در صنایع مواد غذایی به شمار می‌آیند. در این مقاله، استخراج رنگدانه گیلاس (آنتوسیانین) با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7 مورد تحقیق قرار گرفته است. آمبرلیت XAD-7 به دلیل نداشتن گروه‌های باردار و مشبک، تخلخل بالا، شرایط بسیار عالی برای فرآیند جداسازی آنتوسیانین را دارا می-باشد. در این تحقیق ابتدا فرآیند جذب آنتوسیانین روی رزین آمبرلیت بررسی شد و بدنبال آن، فرآیند واجذب با محلول متانول اسیدی صورت گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که حدود 90% از ترکیبات آنتوسیانین در این فرآیند استخراج گردید. همچنین از دو مدل لانگمویر و فروندلیچ برای فرآیند جذب آنتوسیانین روی رزین استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که مدل لانگمویر به خوبی فرآیند جذب آنتوسیانین میوه گیلاس روی رزین آمبرلیت را تصدیق می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Cherry’s Anthocyanin using Amberlite XAD-7 Resin

نویسندگان [English]

  • Mansour Jahangiri 1
  • Khosro Rostami 2
  • Hossain Sabetifard 3
  • Mobina Alimohammady 3
1
2
3
چکیده [English]

Anthocyanin is known as natural pigments of fruits. These pigments are among the best natural pigments to be used in food industry. In this study, the method for extraction of cherry’s pigment (Anthocyanin) using an Amberlite XAD-7 resin is discussed. Amberlite XAD-7 has got an excellent condition for extraction of Anthocyanin due to its lack of charged groups and great porosity. After completion of adsorption process of Anthocyanin on Amberlite resin, desorption process was performed by acidic methanol which was able to extract about 90 percent of Anthocyanin compounds. Furthermore, Langmuir and Freundlich isotherms were applied for explanation of Anthocyanin adsorption which finally indicated that Langmuir model has a better consistency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cherry’s Anthocyanin
  • extraction
  • Amberlite XAD-7 Resin
  • Langmuir and Freundlich Models