سنتز 3-آمینوآلکیل‌ایندول‌ها با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید‌آهن و بررسی فعالیت آنتی‌باکتریال آنها

نویسنده

چکیده

ایندول‌ها یکی از مهمترین ترکیبات هتروسیکل هستند که به عنوان هسته اصلی در بسیاری از ترکیبات طبیعی و دارویی یافت می شوند. علی رغم اینکه تاکنون روش‌های متنوعی برای تهیه ایندول‌ها توسعه یافته، هنوز هم سنتز مشتقات ایندول با جانشین‌های مختلف، از ترکیبات دردسترس مورد توجه بوده است. در این پژوهش سنتز یک ظرفی مشتقات 3-آمینوآلکیل‌ایندول در حضور نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن در شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این روش می‌توان به زمان کوتاه واکنش، سهولت جداسازی، بهره بالای محصولات و شرایط ملایم واکنش اشاره نمود. فعالیت آنتی باکتریال محصولات تهیه شده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nano-Fe3O4 catalyzed synthesis of 3-aminoalkylated indoles and evaluation of their antibacterial activities

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Cobra Azimi
چکیده [English]

Indoles are one of the most prevalent heterocyclic compounds, which are present as the basic cores in many natural products potent pharmaceutical compounds. Despite numerous diverse approaches toward the synthesis of indoles developed so far, it is still challenging to prepare indoles with various substituents from readily available compounds. In this approach, nano-Fe3O4 been applied as a catalyst for one-pot synthesis of 3-aminoalkylated indoles in solvent-free conditions. This method offers some advantages in terms of short reaction times, easy work-up procedure, high yields and mild conditions. These products were evaluated in vitro for their antibacterial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3-Aminoalkylated indoles
  • Solvent-free conditions
  • Antibacterial activities
  • Magnetic Fe3O4 anoparticles