مقایسه روشهای استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست پسته با تجزیه چندگانه

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

در سال­های اخیر، کاربرد آنتی اکسیدانت­های طبیعی استخراج شده از محصولات جانبی کشاورزی و صنعتی به دلیل در دسترس بودن، فعالیت آنتی اکسیدانتی بالا و پایدار و عدم سمیت گسترش یافته است. این عصاره­ ها را می توان به عنوان جایگزین آنتی اکسیدانت های سنتزی در محصولات غذایی به عنوان پایدار کننده­های رنگ و اکسایش استفاده کرد. در این مطالعه، طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ برای بهینه کردن متغیرهای تجربی نظیر وزن نمونه، توان و زمان تابش برای استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست سبز پسته به روش استخراج کمک شده با امواج مایکروویو به کار رفت. اثر وزن نمونه متغیر موثری بر محتوی کل فنلی، توان آنتی اکسیدانت برای کاهش یون فریک، مهار فعالیت رادیکال 1،1، دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل و بازده مهم شناخته شد. در این آزمایش شرایط بهینه به صورت آب به عنوان حلال، اندازه ذرات 25/0 میلی متر، توان امواج مایکروویو 300 وات ، وزن نمونه 1/0 گرم و زمان تابش 150 ثانیه تعیین شدند. در انتها، مقایسه روش استخراج کمک شده با امواج مایکروویو با روش استخراج کمک شده با امواج اولتراسونیک و روش معمولی استخراج ، برتری روش  استخراج کمک شده با امواج مایکروویو  را از لحاظ زمان و مصرف انرژی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of extraction methods for pistachio hull antioxidants by multiple assays

نویسندگان [English]

  • Reza Tabaraki
  • Farzaneh Ghadiri
چکیده [English]

In recent years, the use of natural antioxidants extracted from agricultural and industrial by-products has been increased because of sustainability, high and stable antioxidant activity, absence of toxicity. These extracts can be used as substitute of synthetic antioxidants for food products, color and oxidative stabilization. In this study, experimental design and response surface methodology (RSM) were used to optimize experimental variables such as sample weight (g), irradiation power and time (s) in microwave-assisted extraction (MAE) of antioxidants from pistachio hull. Effect of sample weight was found to be significant on total phenolic content (TPC), ferric reducing antioxidant power (FRAP), scavenging activity of 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical and extraction yields. The optimal conditions were water as solvent, particle size of 0.25 mm, microwave power 600 W, sample weight 0.2 g, irradiation time of 150 s. Finally, comparison of extraction methods was shown that MAE method gave better results than ultrasonic-assisted extraction (UAE) and conventional methods with the optimum operating conditions like time and energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extraction
  • Pistachio hull
  • Total phenolic content
  • Ferric reducing antioxidant power
  • DPPH
  • microwave