سنتز مشتقات کویین اکسالین با استفاده از سدیم دودسیل سولفات سبز در محیط آبی

نویسندگان

1دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یک روش ساده، عملی و آسان برای سنتز مشتقات کویین اکسالین از واکنش 1،2-فنیلن دی آمین با 1،2-دی کتون ها در حضور سدیم دو دسیل سولفات در محیط آبی در دمای اتاق بدون حضور حلال آلی انجام یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green SDS-assisted synthesis of quinoxaline derivatives in the water

نویسندگان [English]

  • Elham Ghobadi
  • Marjan Peiravi
  • Eskandar Kolvari
چکیده [English]

A simple, practical and convenient procedure for the synthesis of quinoxaline derivatives has been developed by reaction of 1,2-phenylenediamines with 1,2-diketones in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS) in the aqueous medium at room temperature without any organic solvent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoxaline
  • surfactant
  • Sodium dodecyl sulfate
  • Water