سالیسیلیک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسید برونستد سبز و طبیعی برای سنتز سازگار با محیط زیست و ساده‌ی دی هیدرو-2-اکسی پیرول‌های چند استخلافی

نویسندگان

1 1 دانشکده علوم، دانشگاه ولایت ،ایرانشهر، ایران

2 2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

یک روش مؤثر و سازگار با محیط زیست برای سنتز دی هیدرو-2-اکسی پیرول‌های چند استخلافی از طریق یک تراکم دومینوی چهارجزئی تک‌ ظرفی دی‌ آلکیل استیلن ‌دی‌کربوکسیلات، فرمالدهید و آمین‌ها (آروماتیک و آلیفاتیک) در حضور سالیسیلیک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسید برونستد سبز طبیعی تحت دمای محیط همراه با بازده عالی و کاهش زمان واکنش توصیف شده است. سبز، طبیعی، ارزان و کاتالیزور غیر سمی، جداسازی آسان بدون استفاده از ستون جداسازی کروماتوگرافی و کارایی بالا به عنوان نکات برجسته برای سنتز ساده این حلقه‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salicylic acid as a naturally green Brønsted acid catalyst for eco-friendly and simple synthesis of polysubstituted dihydro-2-oxypyrroles under ambient temperature

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mohamadpour 1
  • Mojtaba Lashkari 2
  • Malek Taher Maghsoodlou 2
  • Reza Heydari 2
1
2
چکیده [English]

An efficient and environmental friendly methodology for the synthesis of polysubstituted dihydro-2-oxypyrroles via a one-pot four-component domino condensation of dialkyl acetylenedicarboxylate, formaldehyde and amines (aromatic and aliphatic) at present of    salicylic acid as an economical and naturally green Brønsted acid catalyst under ambient temperature with excellent yields and short reaction times is described. Green, natural, inexpensive and non-toxic catalyst, easily separated with no column chromatographic separation and highly efficient is an option for the simple synthesis of these rings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Polysubstituted dihydro-2-oxypyrroles
  • Naturally green catalyst
  • Multi-component reaction
  • Eco-friendly synthesis