نانوکلاستر پلی اکسو مولیبدات (NH4)12[Mo36(NO)4O108(H2O)16] به عنوان کاتالیزوری بی‌نظیر در اپوکسایش الفین‌ها

نویسنده

1 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در این پروژه اپوکسایش الفین ها با استفاده از نانوکلاستر پلی اکسو مولیبدات (NH4)12[Mo36(NO)4O108(H2O)16]  در حضور اکسنده ترشری بوتیل هیدروپراکسید مورد بررسی قرار گرفت.  عوامل موثر در اپوکسایش، مانند حلال، مقدار کاتالیزور و دما در اکسایش سیکلو‌اکتن به عنوان ترکیب نمونه بهینه سازی شدند . بازده بالای اپوکسایش، گزینش پذیری سیستم به اپوکسید و عدد گردشی بسیار بالا از مزایای قابل توجه این سیستم به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nanocluster polyoxomolybdate, (NH4)12[Mo36(NO)4O108(H2O)16] as an efficient catalyst in olefins epoxidation

چکیده [English]

In this project, epoxidation of olefins using nanocluster polyoxomolybdate, (NH4)12[Mo36(NO)4O108(H2O)16] in presence of  tert- butyl hydroperoxide (TBHP) were studied. The reactions were optimized according to the oxidation of cyclooctene through the investigation of the influence factors of epoxidation, such as solvent, amount of catalyst and reaction temperature.  High yields and selectivities with high turnover numbers are the advantages of this catalytic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocluster
  • Polyoxomolybdate
  • Olefin epoxidation