واکنش‌های هک و سونوگاشیرا کاتالیز شده با پالادیوم در حضور مایعات یونی بر پایه ترکیبات آمینی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر75169، ایران

چکیده

در  این پژوهش، روشی آسان برای سنتز مایعات یونی جدید با پایه آمینی ارائه شده است. این مایعات یونی در کنار پالادیوم (II) قادر به تشکیل کاتالیزور پالادیوم (0) می‌باشند، که این ویژگی توسط طیف سنجی ماوراء بنفش به اثبات رسید. این سیستم کاتالیزوری جدید در واکنش‌ هک آریل یدید ها، برمیدها و حتی آریل کلریدها با استیرن و n-بوتیل آکریلات مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، استفاده از این مایعات یونی به عنوان عامل کاهنده و محیط واکنش در واکنش سونوگاشیرای آریل هالیدها کاتالیز شده با پالادیوم شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pd-Catalyzed Carbon-Carbon Bond Formation Reactions

چکیده [English]

In this study, a simple and practical method for preparation of new ionic liquids is described. These ionic liquids react with palladium (II) to produce palladium (0) catalyst which is proved by ultra-violet spectroscopy. The use of this new system in Pd-catalyzed Heck reaction provides a useful protocol for the efficient carbon-carbon bond formation in the absence of base. Also, the use of these ionic liquids as reducing agent, ligand and reaction media in base- and copper-free palladium catalyzed sonogashira reaction of aryl halides is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palladium
  • Ionic liquid
  • Heck reaction
  • Sonogashira reaction
  • Base-free
  • Ligand-free