بررسی کپسوله شدن داروی ضد سرطان جمسیتابین در نانولوله‌های کربنی صندلی (10و10) و زیگزاگ (0و18) با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

نویسندگان

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی

چکیده

پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به عنوان یک هدف و دغدغه در علم پزشکی بوده است. در تلاش برای بهبود درمان سرطان، سیستم­های دارورسانی نوینی ارائه شده­اند. در این سیستم­ها مقدار مشخصی از دارو با استفاده از حامل مناسبی به داخل سلول فرستاده می­شود. مطابق با فضای خالی درون نانولوله جهت کپسوله کردن دارو، می­توان از نانولوله­ها به عنوان حاملی­ برای دارورسانی استفاده کرد. با توجه به اهمیت موضوع حمل دارو در درمان سرطان، در این مقاله دو نوع نانولوله کربنی تک جداره صندلی (10و10) و زیگزاگ (0و18) و روند آنها در کپسوله کردن داروی ضد سرطان جمسیتابین بررسی شد. بر اساس انرژی جذب دارو در نانولوله­ها، دارو در هر دو نانولوله پایدار است و طبق نمودارهای فاصله از مرکز جرم (COM) و ریشه میانگین مربع جابجایی (RMSD) بدست آمده، می­توان نانولوله کربنی (0و18) را به عنوان حامل بهتری برای کپسوله کردن داروی ضد سرطانی جمسیتابین  انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Encapsulation of Gemcitabine Anti-Cancer Drug in Armchair(10,10) and Zigzag(18,0) Carbon Nanotubes using Molecular Dynamics Simulation

چکیده [English]

Prevention, recognize and treatment of cancer is one target and concern in medical science. Novel drug delivery systems have been provided In order to improve the treatment of cancer. In these systems, specified amount of the drug with an appropriate carrier is forwarded inside the cell. Nanotubes can be used as a carrier for drug delivery due to the large empty space inside nanotubes for encapsulation the drug. With regard to the importance of drug delivery in cancer therapy, In this paper two types of Armchair(10 ,10) and Zigzag (18 ,0) single-walled carbon nanotubes and the method of encapsulation the Gemcitabine anti-cancer drug were checked out. The drug is stable energetically in both nanotubes due to the energy absorption of the drug in nanotubes. According to achieved Center of mass (COM) and Root-mean-square displacement (RMSD) diagrams, Zigzag carbon nanotube can be a suitable carrier to encapsulate the Gemcitabine anti-cancer drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon nanotubes
  • Gemcitabine
  • Encapsulation
  • Molecular dynamics simulation