سنتز تک ظرف و آسان از مشتقات 1H- پیرازولو [2،1-b] فتالازین 10،5 -دی‌اون‌ با استفاده از کاتالیزور نانو نیکل اکسید تحت شرایط بدون حلال

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در این مقاله نانو نیکل اکسید به عنوان یک کاتالیزور هتروژن و قابل بازیافت جهت سنتز مشتقات 1H- هیدرو پیرازولو [2،1-b] فتالازین 5، 10 دی­اون از طریق واکنش سه جزیی فتال هیدرازید، مالونونیتریل و آلدهید در شرایط بدون حلال به­کار گرفته شد. زمان واکنش کوتاه، جداسازی آسان، قابلیت بازیافت و بازده بالای محصولات از مزایای روش ارائه شده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-pot and facile synthesis of 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-diones using nano-NiO under solvent-free conditions

چکیده [English]

In this article, nano-NiO as a heterogenuos and recyclable catalyst has been used for the synthesis of 1H-Pyrazolo[1,2-b]Phthalazine-5,10-Diones by the reaction of malononitrile, aldehydes and phthalhydrazide under solvent-free conditions. Short reaction time, reusability easy work up and high yields of products are the advantages of this procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1H-Pyrazolo[1
  • 2-b]phthalazine-5
  • 10-diones
  • Nano-NiO
  • Three component reactions
  • solvent-free
  • Sol-gel