سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت NiO/ZnO و کاربرد آن در دارو رسانی ایبوپروفن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند، گروه مهندسی مواد و علوم پایه

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

4 گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، دارورسانی هدفمند داروی ضدالتهابی ایبوپروفن بمنظور کاهش عوارض جانبی این دارو برای بیمارانی که بطور مداوم و طولانی مدت باید از این دارو استفاده کنند مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا نانوکامپوزیت ZnO/NiO به عنوان حامل دارو با استفاده از روش هم رسوبی سنتز شد. خواص ساختاری و مورفولوژیکی نانوکامپوزیت سنتز شده با استفاده از آنالیزهای XRD ، SEM ، EDS مورد بررسی قرار گرفت و قطر متوسط آن در حدود 65 نانومترمحاسبه شد. در ادامه، بارگذاری موفقیت آمیز داروی ایبوپروفن بر روی نانوکامپوزیتی که از عصاره نعناع به عنوان عامل پوشاننده در آن استفاده شده، انجام شد. حضور ایبوپروفن در نمونه کامپوزیت- دارو تهیه شده توسط آنالیز FT-IR تایید شد. مقدار رهایش داروی بارگذاری شده بر روی نانوکامپوزیت به‌روش in Vitro مورد بررسی قرار گرفت و میزان آن به مقدار 4/20% بدست آمد. این پژوهش نانوساختار سبز جدیدی را در فرایند دارورسانی معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of NiO/ZnO Nanocomposite and its Application in Ibuprofen Drug Delivery

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hossienzadeh 1
  • Akbar Hassanpour 2
  • Mohamad AliHosseini 2
  • Hossein Safardoust 3
  • Morteza Mirzaei 4
1 Marand Faculty of Technical and Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Chemistry, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Department of Chemistry, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

The objective of this research was to explore targeted drug delivery of ibuprofen, a nonsteroidal anti-inflammatory drug, in order to minimize its side effects for patients requiring long-term and continuous use. To achieve this, a ZnO/NiO nanocomposite was synthesized as a carrier for the drug using a simple co-precipitation method. The structural and morphological properties of the nanocomposite were analyzed using XRD, SEM, and EDS techniques, revealing an average diameter of approximately 65 nm. Subsequently, ibuprofen was successfully loaded onto the nanocomposite with the assistance of mint extract as a covering agent. The presence of ibuprofen in the prepared drug-composite sample was confirmed by FT-IR analysis. In vitro investigations were conducted to determine the release of the loaded drug from the brush nanocomposite, which was found to be 20.4%. This research introduces a new green nanostructure in the drug delivery process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Nanocomposite
  • Co-precipitation route
  • Targeted drug delivery
  • Ibuprofen