سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذاری شده با جمسیتابین: بهینه سازی پاسخ و مدل‌سازی با طراحی غربالگری قطعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

جمسیتابین (Gem) بهعنوان یک آنالوگ نوکلئوزیدی، عامل شیمی درمانی برای سرطان‌های سینه، مثانه و پانکراس است. مطالعه حاضر با هدف توسعه و بهینه‌سازی Gem-MSLNs، نانوذرات با بهبود تجمع داروها در بافت هدف می توانند عوارض جانبی کمتری ایجاد کنند. نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذرای شده با جمسیتابین، برای به حداقل رساندن عوارض جانبی نامطلوب انجام شد. Gem-MSLNs به روش امولسیون‌سازی و تبخیر حلال سنتز شدند. یک طراحی غربالگری قطعی برای بهینه‌سازی فرمولاسیون Gem-MSLNs استفاده شد. اندازه ذرات و پتانسیل زتا و بازده به دام افتادن دارو در Gem-MSLNs به عنوان پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه‌یابی و ارزیابی Gem-MSLNs بهینه انجام شد. فرمولاسیون بهینه Gem-MSLNs دارای اندازه ذرات nm 36/4 ± 50/96، پتانسیل زتا mV3/0 ± 1/72+ و بازده به دام افتادن % 12/2 ± 10/21 بود این نتایج نشان می‌دهد که Gem-MSLNs پایداری کلوئیدی خوبی در محیط آبی دارند که از تجمع در طی فرآیندهای آزمایش جلوگیری می‌کند. بنابراین Gem-MSLNs گزینه‌های عالی برای استفاده‌های درمانی آینده هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Gemcitabine-Loaded Magnetic Solid Lipid Nanoparticles: Response Optimization and Modeling via Definitive Screening Designs

نویسندگان [English]

  • Aniseh Motamedifar 1
  • Hossein Ghafouri 2
  • Nina Alizadeh 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Gemcitabine (Gem), as a nucleoside analog, is chemotherapy agent for breast, bladder, and pancreatic cancers. Nanoparticles can cause fewer unwanted side effects by improving the accumulation of drugs in the target tissue. The present study aimed to develop and optimize Gem-MSLNs, gemcitabine-loaded magnetic solid lipid nanoparticles, to minimizing undesired side effects. Gem-MSLNs were synthesized by emulsification and solvent evaporation methods. A definitive screening design was used to optimize the formulation of Gem-MSLNs. Particle size, zeta potential, and the entrapment efficiency of Gem-MSLNs were examined as responses. Characterizing and assessing the optimized Gem-MSLNs was done. The optimal formulation for Gem-MSLNs had a particle size of 96.50 ± 4.36 nm, zeta potential of +72.1 ± 0.3 mV, and an entrapment efficiency of 21.10 ± 2.12%. These results show that the Gem-MSLNs have good colloidal stability in an aqueous environment, which preventing aggregation during the experimentation processes. Gem-MSLNs are hence excellent options for upcoming therapeutic uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gemcitabine
  • solid lipid nanoparticles
  • cancer
  • magnetic nanoparticles
  • definitive screening design