نویسنده = حبیبی، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
2. کیتوسان اصلاح شده با کبالت(II) بعنوان کاتالیزوری سبز برای واکنش اکسایش استایرن به استایرن اکساید

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 67-74

سجاد کشی پور؛ فریور احمدی؛ بهنام سیدی؛ اسماعیل حبیبی