نویسنده = خزایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون سرب توسط غشا پلی‌اترسولفون سولفونه به روش دیالیز نفوذی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 87-102

حسین خزایی؛ مهدی امیری نژاد