نویسنده = تبارکی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روشهای استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست پسته با تجزیه چندگانه

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 19-30

رضا تبارکی؛ فرزانه غدیری