نویسنده = احمدی، صائب
تعداد مقالات: 1
1. - بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته آهکی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 9-22

صائب احمدی؛ امیر حسین سعیدی دهاقانی؛ محمد مهدی شادمان