نویسنده = خلیق، آیسان
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون‌هایNi(II) وCo(II) از محلول‌های آبی به کمک امواج فراصوت توسط گرافن نانومتخلخل کربوکسیله

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 49-58

آیسان خلیق؛ حسن زوار موسوی؛ علیمراد رشیدی