نویسنده = جعفرتفرشی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 213-222

فهیمه بوستان افروز؛ مصطفی فضلی؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مجید جعفرتفرشی