نویسنده = احسانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی ترکیب اکسازول در خوردگی استیل زنگ نزن 316 در محیط اسیدی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 185-192

علی احسانی؛ مجتبی هادی؛ حسین مستعان زاده؛ ابراهیم هنرمند