نویسنده = صادقی نژاد، نگار
تعداد مقالات: 1
1. حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمی کربنی برای اندازه‌گیری یون کروم(VI)

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 339-350

رضا تبارکی؛ نگار صادقی نژاد؛ صدیقه یوسفی پور