نویسنده = سیدمحمدمهدی دوست محمدی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 13-18

اعظم حیدری؛ نقی سعادتجو؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی