نویسنده = �������������� ���������������� ������
اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1393، صفحه 21-34

10.22075/chem.2017.688

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران