نویسنده = جواد موسوی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از گیاه ابری نقره ای در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 79-96

جواد موسوی؛ مهدی پروینی