نویسنده = مریم موحدی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه‌ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 149-160

فاطمه آبسالان؛ مریم موحدی؛ ناهید رسولی


2. SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 11-16

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا