کلیدواژه‌ها = آزو اسپیروپیران
تعداد مقالات: 1
1. تهیه ترکیبات فتوکروم آزو اسپیرو پیران بر پایه پارا نیترو آنیلین و بررسی خواص فتوکرومیک آنها

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 67-78

مریم حیدری پور؛ نقی سعادتجو؛ فرحناز نورمحمدیان