کلیدواژه‌ها = کیتوزان
تعداد مقالات: 3
3. حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 11-16

مریم خاورپور؛ قاسم پور درزی؛ سیده فاطمه سیدتبار؛ سید محمد وحدت